Jak wykonać uziemienie?

uziemienie

Każdy budynek powinien zostać wyposażony w odpowiednio wykonane uziemienie. Instalacja ta jest połączeniem elektryki z ziemią. Rozróżnić można dwa rodzaje uziemienia: ochronne oraz odgromowe. Uziemienie ochronne, jak sama nazwa wskazuje tworzy połączenie pomiędzy ziemią a jednym bądź kilkoma punktami instalacji, sieci bądź konkretnego urządzenia. Dzięki temu zabezpieczenie użytkownicy są chronieni przed porażeniem prądem elektrycznym. Uziemienie odgromowe będące grupą układu uziemień tworzy bezpośredni kontakt z ziemią, dzięki czemu prąd pioruna rozprasza się w ziemi.

Czym jest uziemienie i w jaki sposób powinno być wykonane?

Uziemienie w większości przypadków zbudowane jest z uziomu, przewozu uziemiającego, szyny uziemiającej oraz zacisku probierczego. Uziom jest częścią bądź zespołem części przewodzących, które umieszczone są w ziemi bądź betonie. Dzięki nim zapewniony jest bezpośredni kontakt z ziemią, z którą tworzone jest połączenie elektryczne. Kolejnym elementem osprzętu elektrycznego jest przewód uziemiający, łączący konkretne punkty instalacji z uziomem.

Zacisk pobierczy jest rodzajem złączki, dzięki której można łatwiej wykonać próby elektryczne i pomiary w danej instalacji. Szyna uziemiająca łączy ze sobą części przewodzące instalacji oraz urządzeń ze sprzętem uziemiającym. Wszystkie elementy wykorzystywane do wykonania uziemienia powinny pochodzić ze sprawdzonego źródła oraz spełniać odpowiednie wymogi określone konkretnymi normami i aktami prawnymi. Wysokiej jakości materiały zapewnią bezpieczeństwo i trwałość całej instalacji na długie lata.

Wykonaniem uziemienia zajmuje się zazwyczaj doświadczony elektryk. W większości przypadków nie ma konieczności wykonywania indywidualnego projektu, lecz wystarczy wykonanie odpowiedniego pogrążenia uziomu i dokonanie pomiarów rezystancji uziemienia. To, jaki rodzaj uziemienia zostanie wykonany w danym budynku, zależy przede wszystkim od tego na jakim etapie prac pomyślimy o uziemieniu, a także od powierzchni całej budowli.

Proces powstawania uziemienia jest bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać. Dobór odpowiedniej jakości materiałów, a także zaplanowanie całej instalacji tak, aby końcowe parametry były zgodne z wymogami wymaga sporej wiedzy i doświadczenia.