Zastosowanie rozdzielnic tablicowych

rozdzielnica tablicowa

Rozdzielnice tablicowe zalicza się do urządzeń niskiego napięcia, w skrócie nn. Stanowią serce całej instalacji elektrycznej, ponieważ służą do intuicyjnego sterowania nią. Bez odpowiedniej rozdzielnicy użytkowanie prądu w budynku nie byłoby możliwe.

Rozdzielnice tablicowe to najmniejsze gabarytowo systemy, które pracują na natężeniach prądu do około 100 A. Z tego powodu najczęściej wykorzystuje się je w obiektach nieprzemysłowych, takich jak budynki mieszkalne lub niewielkie lokale usługowe. Tego typu rozdzielnice elektryczne, proponowane przez naszą firmę, stanowią idealne rozwiązanie dla stosunkowo niewielkiej liczby odbiorców. Inne przykładowe zastosowania takich systemów to:

  • szkoły,
  • sklepy,
  • place budowy.

Rozdzielnice tablicowe odpowiadają za łączenie, rozdział oraz przerywanie obwodów elektrycznych. Ich zadaniem jest również sterowanie urządzeniami sterowniczymi. Rozdzielnice mogą służyć także do pomiarów parametrów prądu oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed porażeniem.

W jaki sposób zbudowane są rozdzielnice tablicowe?

Rozdzielnice tablicowe są zbudowane ze specjalnej, izolowanej platformy – tablicy, na której zamontowane są wszystkie jej elementy składowe. Są to przede wszystkim:

  • liczniki,
  • wyłączniki instalacyjne,
  • wyłączniki różnicowoprądowe,
  • bezpieczniki,
  • styczniki,
  • wyłączniki nadmiarowe.

W rozdzielnicy tablicowej zaciski wymienionych elementów, czyli aparatów, są wyprowadzane na listwę zaciskową. Połączenia między częściami tablicy są wykonane z przewodów, których żyły mają co najmniej 2,5 milimetrów kwadratowych.

Rozdzielnice tablicowe muszą być odpowiednio zabezpieczone, zarówno przed wybuchem pożaru, jak i dostępem niepowołanych osób. Montuje się je na ścianie, najlepiej w zamykanej skrzynce lub wnęce z drzwiczkami. Dzięki temu dostęp do elementów tablicy pod napięciem jest skutecznie ograniczony. Dodatkową ochroną w nowoczesnych rozdzielnicach są obudowy, które nie przewodzą prądu elektrycznego, a także osłony na zaciskach i wyłączniki instalacyjne, jako alternatywa dla bezpieczników.