Walory użytkowe rozdzielnic szafowych

rozdzielnica szafowa

Rozdzielnica szafowa stanowi rozdzielnicę elektryczną niskiego napięcia. Rozdzielnice nn, czyli rozdzielnice niskiego napięcia, dzieli się na różne rodzaje w zależności od ich przeznaczenia, miejsca montażu, znaczenia w sieci dystrybucyjnej, konstrukcji. Biorąc pod uwagę ostatnie z wymienionych kryteriów, wyróżnia się rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe, szafowe. Do ich podstawowych funkcji zalicza się rozdział energii elektrycznej, zabezpieczanie i sterowanie procesami technologicznymi oraz sprawowanie nad nimi kontroli.

Na rynku dostępne są rozdzielnice szafowe szkieletowe, których konstrukcja opiera się na szkielecie wykonanym z osłoniętych blachami kątowników stalowych, bądź bezszkieletowe z szafą będącą podstawą dalszego montażu, osłonięte z każdej strony wolnostojące lub często otwarte od strony ściany przyścienne, a także jednoczłonowe z zamontowaną na stałe aparaturą rozdzielczo-zabezpieczeniową i dwuczłonowe, w których wybrane łączniki mocuje się między innymi na wysuwanych wózkach oraz jednoprzedziałowe z aparaturą rozdzielczą, zabezpieczeniową, pomiarową w jednym przedziale szafy i wieloprzedziałowe z każdą z nich umieszczoną w oddzielnej przegrodzie.

Funkcjonalne rozdzielnice szafowe

Rozdzielnica elektryczna, która stanowi centrum każdej instalacji elektrycznej, rozprowadza prąd w poszczególnych obwodach oraz zapewnia bezpieczeństwo korzystających z niego użytkowników. Elektroinstalacja łączy natomiast domową sieć elektryczną z siecią zewnętrzną. Rozdzielnice instaluje się w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej czy innych nieruchomościach. Poniżej przedstawiamy główne walory użytkowe rozdzielnic szafowych.

Przede wszystkim rozdzielnice szafowe stanowią największe rozdzielnice elektryczne nn, dlatego idealnie sprawdzają się w przypadku prądów o największych napięciach i natężeniach, czyli tych mających od kilkuset do kilku tysięcy amperów. Urządzenia te są niezwykle funkcjonalne – aparaturę elektryczną montuje się w nich w zależności od potrzeb w pojedynczej szafie bądź w zestawach szaf, które ustawia się blisko siebie i łączy wspólnym torem szynowym. Ponadto istnieje możliwość zakupu rozdzielnic szafowych o odmiennym przeznaczeniu i wyposażeniu oraz o różnorodnej konstrukcji. Wybrane modele mają przy tym indywidualne właściwości eksploatacyjne.

Dostępne są różne typy rozdzielnic szafowych, które stanowią realizacje rozwiązań krajowych, zagranicznych i tych sygnowanych przez najważniejsze branżowe koncerny. Warto dodać, że z modułów wybranych egzemplarzy można stworzyć wiele różnych konfiguracji, dzięki czemu możliwe staje się dopasowanie ich konstrukcji do wymagań konkretnego systemu zasilania w obiekcie. Przy czym zastosowanie modułów wysuwanych pozwala między innymi na ich wymianę pod napięciem oraz zapewnia ochronę przed porażeniem prądem bez konieczności instalowania dodatkowych blokad czy osłon. Ponadto można wybrać sposób wygrodzenia rozdzielnic szafowych wewnątrz – dostępne są różne wariacje.

Podsumowując, rozdzielnice szafowe odznaczają się funkcjonalnością i niezawodnością. Dodatkowo te proponowane przez nas wyróżnia najwyższa jakość, staranne wykonanie oraz nowoczesny design.