Jakie standardy muszą spełniać słupy energetyczne?

słup elektryczny

Zmieniające się oblicze branży energetycznej zmusza producentów elementów sieciowych do tworzenia produktów, które mają sprostać coraz większym wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Nie chodzi tu tylko o normy, jakie muszą spełniać słupy energetyczne, ale też aspekty ekonomiczne i ekologiczne.

Przyjrzyjmy się bliżej, jakie standardy muszą spełniać słupy energetyczne, przesyłające prąd do zakładów przemysłowych, biur czy gospodarstw domowych.

 

Definicja słupów energetycznych inaczej konstrukcji wsporczych?

Słupy to konstrukcje wsporcze dostosowane do użytkowania w określonych warunkach i wytrzymałe na działanie określonych sił. Słupy elektryczne umożliwiają podtrzymywania lub umocowanie przewodów linii napowietrznych. 

 

Standardy i normy, jakie muszą spełniać słupy energetyczne

Linie energetyczne oddziałują na środowisko oraz zdrowie ludzi. Podczas budowy napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia ulegają zniszczeniu gleby wzdłuż trasy przebiegu, ale ma też to negatywny wpływ na organizmy żywe. Dlatego przy planowaniu przebiegu linii energetycznej, bierze się pod uwagę różne rozwiązania, aby zapewnić jak najniższe straty i ograniczenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

Wymiary słupów energetycznych są zależne od napięcia znamionowego projektowanej linii, a więc też od przeznaczenia i wielkości sieci elektroenergetycznych. Przy projektowaniu linii energetycznych należy brać pod uwagę naprężenia przewodów, parcie wiatru, zmianę naprężeń przy zmianach temperatury, zmianę ciężaru przewodów (osadzanie się szadzi oraz siadanie ptaków) i zmianę sił działających na przewody pokryte szadzią.

Z uwagi na powyższe czynniki ważna jest też jakość przewodów elektrycznych użytych do budowy linii energetycznych. Podstawowym wymogiem jest to, czy zachowują odpowiednie parametry wytrzymałościowe i są wystarczająco elastyczne. Nie bez znaczenia jest jakość betonu, stali i śrub, z których wykonuje się słupy. Musi to być stal nierdzewna, pokryta powłoka antykorozyjną. Przyjęte standardy zakładają trwałość użytkowania na ok. 50-100 lat.