Jak poprawnie poprowadzić kable w firmie?

kable elektryczne zwisające z sufitu

Instalacja elektryczna składa się z wielu przewodów, które muszą być przede wszystkim odpowiednio dobrane. Będzie to służyć bezawaryjnej eksploatacji. Równie ważne jest odpowiednie ułożenie przewodów. W czasie ich układania konieczne jest przestrzeganie określonych zasad i niewybieranie dróg na skróty. Złe wykonanie będzie z pewnością wymagało poprawy, co może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów.

Podstawowe zasady układania przewodów

To, jak będą układane przewody zależy przede wszystkim od ich rodzaju. Jednożyłowe powinny znaleźć się w rurkach lub korytkach na tynku lub pod nim. Z kolei wielożyłowe z powłoką polwinitową można układać bezpośrednio na tynku lub pod nim. Przewody elektryczne muszą być rozmieszczone bardzo dokładnie. Uwagę należy zwrócić m.in. na sposób ułożenia rurek lub przewodów w instalacjach podtynkowych. Muszą być one umieszczone poziomo lub poziomo pomiędzy puszkami, gniazdami, wyłącznikami i punktami przełącznikowymi instalacji oświetleniowych.

Bardzo ważny jest odpowiedni projekt instalacji elektrycznej, na którym powinny być wdrożone wszystkie zmiany. W późniejszym czasie ułatwi to chociażby naprawy, czy prace remontowe i wszelkie wiercenia w ścianach obędą się bez dodatkowych uszkodzeń. Warto zadbać, aby był wykonany przez specjalistę. Wówczas zyskamy pewność, że całość zostanie rozmieszczona profesjonalnie i nie będzie problemów w czasie użytkowania.

Jakie jeszcze są zalecenia odnośnie prowadzenia kabli?

Zaleca się, aby pomiędzy naściennymi puszkami przyłączeniowymi przewód biegł poziomo, równolegle do sufitu. Odległość od jego powierzchni powinna wynosić około 30 centymetrów, lub powinien być umieszczony równolegle do ościeżnic drzwiowych około 15 centymetrów od ich granicy. Przewód prowadzony od gniazda do gniazda powinien znajdować się około 30 centymetrów od powierzchni podłogi. Jeśli w czasie układania przewodów dojdzie do jakichkolwiek błędów, to wszelka uciążliwość z nimi związana obarczy użytkowników danego budynku. Dlatego już na samym początku warto pilnować, aby wszystko przebiegało poprawnie.