Montaż rozdzielnicy elektrycznej krok po kroku

Budowa rozdzielnicy

Instalacja elektryczna w budynku to nie tylko odpowiednio poprowadzone kable i zainstalowane włączniki i gniazda, ale również rozdzielnica elektryczna, która jest sercem każdego układu. Dzięki niej instalacja może być bezpiecznie eksploatowana, a w razie pojawienia się usterek zainstalowany w rozdzielnicy osprzęt chroni mieszkańców oraz podłączone urządzenia elektryczne przed poważną awarią i skutkami wystąpienia zwarcia, łącznie z pożarem. Rozdzielnice elektryczne zwykle mają postać skrzynki wykonanej z tworzywa sztucznego lub metalu, w której mocuje się odpowiednie bezpieczniki i wyłączniki. Przyjrzyjmy się temu, co zawiera rozdzielnica i jak się ją montuje.

 

Budowa rozdzielnicy

Rozdzielnica elektryczna stanowi połączenie między zewnętrzną linią zasilającą cały budynek, a poszczególnymi obwodami elektrycznymi, które są w nim poprowadzone. Wyposażenie rozdzielnicy powinno być zawsze dobierane do ilości istniejących obwodów i ich parametrów określonych w projekcie instalacji elektrycznej. Skrzynka rozdzielcza jest wyposażona w wejście kabla zasilającego i wyjścia dla poszczególnych obwodów oraz listwę montażową. Do niej mocuje się poszczególne moduły, do których podłącza się właściwe kable wszystkich obwodów.

 

Podstawowym elementem instalacji jest wyłącznik główny, tzw. rozłącznik izolacyjny. Jego rolą jest odcięcie zewnętrznego zasilania dochodzącego do wszystkich obwodów podłączonych do rozdzielnicy. Uzupełniająco w rozdzielnicach domowych można umieścić również moduł sygnalizujący obecność napięcia.

 

Najważniejszymi elementami rozdzielnicy są tzw. bezpieczniki, czyli wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Ich zadaniem jest odłączenie zasilania konkretnego obwodu w przypadku, gdy pojawi się w nim zwarcie. Dzięki specjalnemu przełącznikowi odłączającemu napięcie za pomocą tego elementu można również manualnie odłączyć cały obwód, którym on zawiaduje. Każdy odrębny układ musi mieć swój wyłącznik nadmiarowo-prądowy.

 

Niezwykle ważnym elementem montowanym w rozdzielnicy jest także wyłącznik różnicowo-prądowy. Jest to tzw. bezpiecznik przeciwporażeniowy, który odcina zasilanie w przypadku, gdy w układzie pojawi się upływ prądu lub zwarcie. Jego zadaniem jest ochrona użytkowników przed porażeniem prądem w razie przebicia lub innej awarii.

 

W wielu przypadkach w rozdzielnicach montuje się również bezpiecznik przeciwprzepięciowy, chroniący instalację i podłączone do niej urządzenia przed skutkami gwałtownego wzrostu napięcia w instalacji wskutek uderzenia pioruna lub awarii sieci energetycznej.