Jakie są rodzaje instalacji elektrycznych?

montaż instalacji elektrycznej

Obecnie mało kto wyobraża sobie życie bez dostępu do energii elektrycznej. Wykorzystujemy ją tak często i intuicyjnie, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele rzeczy nam ułatwia. O jej istotności dowiadujemy się bardzo często dopiero w momencie, kiedy instalacja ulegnie awarii, powodując chwilowy brak prądu. Jako że energia elektryczna dostępna jest na każdym kroku, możemy wyróżnić różne rodzaje instalacji elektrycznych, dopasowane do rodzaju zasilanych odbiorników oraz miejsca ich występowania.

Czym są instalacje elektryczne i w jaki sposób możemy podzielić?

Zgodnie z definicją instalacją elektryczną nazywamy zespół urządzeń elektrycznych połączonych ze sobą, który posiada skoordynowane funkcje techniczne. Służą one do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do konkretnych odbiorników. W jej skład wchodzą zarówno przewody elektryczne i kable elektroenergetyczne, jak i różnego rodzaju urządzenia i przyrządy sterujące, zabezpieczające i łączeniowe. Do instalacji zaliczyć należy także zespoły prądotwórcze, baterie akumulatorowe oraz urządzenia zasilania bezprzewodowego.

Obecnie wyróżnia się dwa główne rodzaje podziału instalacji elektrycznej. Pierwszy z nich dotyczy rodzaju urządzeń, które są zasilane przy pomocy tejże instalacji. Tutaj możemy wyróżnić dwie grupy:

  • Instalacje oświetleniowe,
  • Instalacje siłowe.

Instalacje oświetleniowe są odpowiedzialne za zasilanie urządzeń oświetleniowych, które podłączane są do gniazd jednofazowych. W tej grupie znajdują się również urządzenia o niskiej mocy jak sprzęt AGD, grzejniki przenośne, bojlery, komputery czy inny sprzęt elektroniczny. Instalacje siłowe służą przede wszystkim do zasilania urządzeń o dużej mocy. Znajdują zastosowanie w przypadku zasilania silników elektrycznych, urządzeń przemysłowych oraz grzejnych.

Drugi podział dotyczy miejsca występowania danej instalacji elektrycznej. W tym podziale możemy wyróżnić:

  • Instalacje przemysłowe,
  • Instalacje nieprzemysłowe,
  • Instalacje wykorzystywane w ogrodnictwie i rolnictwie.

Pierwsze z nich wykorzystuje się w różnego rodzaju zakładach wytwórczych i wydobywczych. Korzysta z nich branża hutnicza czy górnicza. Instalacje nieprzemysłowe znajdują się w różnego rodzaju budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, są to instalacje, które każdy z nas posiada w swoim domu. Ostatnią grupą są instalacje wykorzystywane w rolnictwie i ogrodnictwie, które muszą być dopasowane do warunków panujących w tego rodzaju zakładach.

Oprócz dwóch głównych podziałów możemy spotkać się również z rozróżnieniem instalacji ze względu na czas użytkowania, oraz sposób montażu. W pierwszym podziale wyróżniamy instalacje stałe i czasowe, w drugim natomiast instalację wtynkową, podtynkową i natynkową.