Jak działa rozłącznik bezpiecznikowy?

rozłącznik bezpiecznikowy

Prawidłowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej to niezwykle ważna kwestia. W celu zapewniania bezpieczeństwa użytkowania domowych i przemysłowych instalacji eklektycznych wykorzystywane są rozłączniki bezpiecznikowe. Dzięki nim możliwe jest odcięcie prądu w przypadku zwarcia lub przeciążenia instalacji elektrycznej. W poniższym wpisie wyjaśniamy, w jaki sposób działają rozłączniki bezpiecznikowe.

Czym jest rozłącznik bezpiecznikowy?

O bezpiecznikach słyszymy dość często, bo stanowią one obowiązkowy element domowych rozdzielni elektrycznych. Wybity bezpiecznik oznacza, że problem z brakiem prądu dotyczy naszego przyłącza i trzeba znaleźć jego przyczynę. Mechanizm działania rozłącznika bezpiecznikowego jest wyjątkowo prosty, jednak spełnia on niezwykle ważną funkcję – chroni podłączone do instalacji elektrycznej urządzenia przed uszkodzeniem w wyniku przepięcia lub przeciążenia. Przepięcia i przeciążenia instalacji zdarzają się coraz częściej, co ma związek m.in. z podłączaniem do prądu wielu różnych urządzeń jednocześnie.

Rozłączniki bezpiecznikowe chronią nie tylko instalację i podłączone do prądu urządzenia, ale także budynki i ludzkie życie, redukując ryzyko wybuchu pożaru oraz porażenia prądem. Dostępne są w wielu różnych rodzajach i muszą zostać odpowiednio dostosowane do swojego przeznaczenia. Jedynie prawidłowo dobrane rozłączniki bezpiecznikowe mogą kontrolować przepływ prądu w poszczególnych układach instalacji i skutecznie odciąć jego dopływ w momencie pojawienia się problemów.

W jaki sposób działa rozłącznik bezpiecznikowy?

Zanim wyjaśnimy mechanizm działania rozłącznika bezpiecznikowego, przybliżymy nieco jego budowę. Rozłącznik bezpiecznikowy to aparat elektryczny, który składa się z oprawy bezpiecznikowej oraz wkładki topikowej. W sytuacji, gdy dochodzi do zwarcia w instalacji elektrycznej lub jej przeciążenia, wkładka topikowa ulega przepaleniu, co skutkuje przerwaniem obwodu i odcięciem prądu. Dzięki prostemu, ale bardzo ważnemu mechanizmowi działania rozłączników bezpiecznikowych można uniknąć wielu poważnych problemów oraz skutecznie chronić podłączone do prądu urządzenia przed uszkodzeniem.